V7ROBA VRTNÝCH STROJOV A ZARIADENÍ:

Zabezpečujeme výrobu, servis, prenájom ako aj sprostredkovanie nákupu vrtných súprav a náradia pre vykonávanie kotevných, mikropilotážnych, pilotážnych, jadrových, injektážnych a dalších vrtov používaných v stavebníctve, inžinierskej geológii a hydrogeológii . Najväčší objem výroby v súčasnej dobe predstavuje stavba strojov pre vŕtanie sond tepelných čerpadiel, slúžiacich ku ekologickému vykurovaniu.

V súčasnej dobe je výroba rozdelená na osemdesiat percent vrtné súpravy pre tepelné čerpadlá a studne, zvyšok tvoria stroje pre ostatné spôsoby vŕtania.

Činnosti, ktoré sa v súčasnej dobe najviac rozvíjajú, je výroba nadstavieb na rôzne veľkosti pásových podvozkov. Tieto nadstavby sa delia na nadstavby pre vŕtanie technológiou veľkopriemerových vrtov a druhou skupinou sú nadstavby pre vŕtanie mikropilót, kotiev, malopriemerových vrtov v ťažko dostupných v stiesnených priestoroch.

Najmenšiu vrtnú súpravu na prívesnom vozíku sme vyrobili o hmotnosti 800kg. Nadstavby na pásové podvozky o váhe 1200 – 5000kg.

Služby | HYDROSTROJ - vŕtanie studní - vrtná súprava - vrty

Tlačiť