O FIRME:

Prvopočiatky firmy HYDROSTROJ siahajú do roku 1994 kedy sme začali s ponukou služieb v oblasti vŕtania studní pre firmy a bežných občanov.
V roku 2009 sme začali s výrobou, servisom, sprostredkovaním predaja vrtných súprav určených na vŕtanie studní, pilotáž,
mikropilotáž a v neposlednom rade aj vrtov pre tepelné čerpadlá.
Naše stroje vŕtajú prevažne na Slovensku a v Čechách. V roku 2009 vŕtala mikropilotážne vrty naša vrtná súprava s označením DHD30 v Čade,
pri zakladaní stavby.
Samozrejosťou je aj poradenstvo v oblasti vŕtania a servisu strojov.

24022016033

Vŕtanie studní - HYDROSTROJ

Tlačiť